03.07.2023

Strażacy w akcji

29 czerwca 2023 roku w Kopalni Soli i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w Górze zostały przeprowadzone ćwiczenia zarówno z wewnętrznego jak i zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego. Akcją kierowali: Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Pan Grzegorz Kwaśniowski we współpracy z dowódcą, z Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu kpt. Leszkiem Grosmanem. Całość działań operacyjnych nadzorowana była przez mł. bryg. Leszka Banieckiego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, mł. bryg. Andrzeja Świątkowskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz stworzony na tę okoliczność zespół rozjemców. W ćwiczeniach wzięły udział: Jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 1 i 2 z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Jednostka Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL z Włocławka oraz Ochotnicza Straż Pożarna przy SOLINO S.A oraz Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu inowrocławskiego.

Przeprowadzone ćwiczenia wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego na terenie KS i PMRiP „Góra” miały na celu praktyczne sprawdzenie założeń, ścieżkę alarmowania na poziomie Kopalni, ustalenie taktyki gaszenia, budowę linii gaśniczych, ustawianie kurtyn wodnych oraz podawanie środka pianotwórczego. Powyższe ćwiczenia wykazały dobrą znajomość wewnętrznych procedur pracowników Kopalni. Ewakuacja pracowników przebiegła sprawnie. Ochotnicza Straż Pożarna przy SOLINO S.A potrafiła zorganizować siły i środki oraz przeprowadzić skuteczną akcję ratowniczo - gaśniczą przed przyjazdem Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na zakończenie ćwiczeń dla wszystkich zaangażowanych w akcję na terenie naszego zakładu czekała pyszna grochówka.