O firmie

Solino posiada dwie kopalnie soli w Górze i Moglinie. Ich zasoby pozwalają nam być największym producentem solanki w Polsce. Kopalnia służy nam także jako strategiczny i największy magazyn ropy naftowej i paliw w Polsce, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne całemu krajowi.

Zastosowań soli jest wiele, począwszy od przemysłu spożywczego, poprzez mięsny, chemiczny, ciepłowniczy, energetyczny szklarski aż do chłodniczego. Sól znajduje zastosowanie w medycynie, używana jest jako składnik paszy dla zwierząt, do przygotowania wody w basenach i w akwariach czy do utrzymania dróg zimą.

Solankę wydobywamy w dwóch należących do spółki kopalniach w Górze i Mogilnie. Aktualnie górnicy nie zjeżdżają już pod ziemię, a eksploatacja złóż prowadzona jest z powierzchni tzw. metodą otworową. Polega ona na wprowadzeniu w złoże rur i wtłaczaniu przez nie wody, dzięki czemu uzyskujemy solankę.

Rocznie wydobywamy jej około 9 mln m³. Przesyłamy ją rurociągami do największych w Polsce zakładów branży sodowej i chemicznej w regionie.

Po zakończeniu eksploatacji złoża pozostaje pusta przestrzeń ok. 350 metrów pod ziemią. Dzięki soli, która jest neutralna chemicznie, złoża stają się naturalnym i ekologicznym magazynem dla ropy naftowej i paliw.

Nowoczesne metody obsługi powodują, że kawerny są o wiele bezpieczniejsze od zbiorników naziemnych. Przyjęte rozwiązania projektowe, umożliwiające dokładne kontrolowanie procesu magazynowania, nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego.

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelny i praktycznych zasad postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks etyki

Kodeks etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności