O Firmie

Nasze wartości

Jako część Grupy ORLEN przyjęliśmy system czytelnych i praktycznych zasad postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe. Obowiązują nas wartości Grupy ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność.

Dbamy o pracowników

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników, jak również interesariuszy jest naturalnym i nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej oraz działalności biznesowej koncernu.

Bezpieczeństwo

Efektywne zarządzanie systemem bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego warunkuje rozwój Grupy ORLEN w każdym obszarze jej działalności.

Strategia podatkowa

Stosujemy najwyższe standardy w realizacji wizji podatkowej zapewniając prawidłową i terminową realizację obowiązków nałożonych przepisami prawa. To nasz wkład w zapewnienie środków publicznych na wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i istotnych inicjatyw społecznych.

Polityka dobroczynności

Chcemy, by nasze działania dobroczynne odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Chcemy, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Polityka antykorupcyjna

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności, która gwarantuje zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy ORLEN.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.