Polityka prywatności

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.solino.pl są Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045258, (REGON: 090476623, NIP 5560800684). Kapitał zakładowy wpłacony: 19 862 100,00zł , adres elektroniczny: solino@solino.pl

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Cookie (tłumaczone czasem jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W przypadku niektórych rodzajów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika, którą można zmienić lub odwołać w dowolnym momencie.

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, Twoja zgoda będzie ważna przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej ją zmienisz. Jeśli nie wyrazisz zgody, Twój wybór będzie przechowywany przez 14 dni.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

  • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
  • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Ustawienia plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej np.:

Chrome > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Pliki cookie i inne dane witryny > ustawienia ogólne (i tu dokonujemy zmiany preferencji dot. plików cookies).

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu. Kontaktowe numery telefonów do Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. : tel. +48 (24) 256-76-26; +48 (24) 256-94-60.

Inspektor ochrony danych

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. wyznaczyły Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Szczegółowe dane Inspektora ochrony danych w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO S.A. dostępne są na stronie www.solino.pl w zakładce „Kontakty”. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

adres: adres siedziby Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
adres email: daneosobowe@solino.pl
W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Serwisu do sposobów korzystania, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług SOLINO S.A. oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie a także wykrywania nadużyć. Dodatkowo Twoje dane mogą być przetwarzane za Twoją zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

Jeżeli, chodzi o dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą, np. w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu dane te będą przetwarzane do casu wycofania zgody.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług SOLINO S.A. w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Jeżeli chodzi o dopasowanie Serwisu do sposobów korzystania oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych SOLINO S.A. oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes SOLINO S.A.). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie.

W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Serwisu na podane w ramach Serwisu dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług SOLINO S.A. jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.