o firmie

Bezpieczeństwo procesowe

Bezpieczeństwo procesowe (ang. process safety) to ogół działań dotyczący całego „życia” obiektu technologicznego (np. instalacji, zbiornika magazynowego itp.) prowadzonych w fazie jego projektowania, konstruowania, eksploatacji, bieżącego utrzymania, remontowania, modernizacji, zamykania i wycofywania z ruchu. Istotne są jednocześnie zagadnienia bezpieczeństwa prowadzenia samego procesu, jak i bezpieczeństwa personelu.

Bezpieczeństwo procesowe (ang. process safety) to ogół działań dotyczący całego „życia” obiektu technologicznego (np. instalacji, zbiornika magazynowego itp.) prowadzonych w fazie jego projektowania, konstruowania, eksploatacji, bieżącego utrzymania, remontowania, modernizacji, zamykania i wycofywania z ruchu. Istotne są jednocześnie zagadnienia bezpieczeństwa prowadzenia samego procesu jak i bezpieczeństwa personelu.

Bardzo dużą uwagę przykładamy do zapobiegania pożarom, wybuchom i uwolnieniom niebezpiecznych substancji chemicznych z instalacji przemysłowych w zakładach chemicznych, rafineriach czy obiektach zajmujących się magazynowaniem produktów ropopochodnych.

Brak nadzoru w którymkolwiek aspekcie życia obiektu technologicznego może doprowadzić do niekontrolowanych sytuacji związanych z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych do otoczenia skutkując na przykład pożarem i zniszczeniami oraz obrażeniami personelu a nawet ofiarami śmiertelnymi.

Aby zapobiec tego typu zdarzeniom obiekty technologiczne wyposażone są w liczne układy zabezpieczeń i ochrony np. układy kontrolno-pomiarowe, alarmowe, blokadowe, przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe. Aby mogły spełniać swoją funkcję, prowadzamy okresowe kontrole ich pracy.

Za bezpieczeństwo procesowe obiektów odpowiadają wszyscy pracownicy różnych branż i służb, każdy w swoim obszarze działania. Aby instalacje mogły bezpiecznie pracować muszą być właściwie zaprojektowane, skonstruowane, eksploatowane, remontowane, utrzymywane czy modernizowane tzn. w jak najwyższych i najlepszych standardach oraz przy spełnieniu wymagań wszelkich przepisów prawnych, norm i zasad.