O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym
ORLEN S.A. 100%