o firmie

Sponsoring

Zasady działalności sponsoringowej IKS Solino określają Instrukcja Zakupu Usług Sponsoringowych w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A, a także „Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN”.

Zasady działalności sponsoringowej:
 

  1. Działalność sponsoringowa jest rozumiana jako transparentne działania zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany.
  2. Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz SOLINO (których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku spółki, prezentowanie jej logo, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki SOLINO), otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.
  3. Zakup i realizacja usług sponsoringowych w SOLINO dokonywane są wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Zakupu Usług Sponsoringowych w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino.
  4. Zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki sponsora i podmiot sponsorowany są każdorazowo zawierane w umowie lub zamówieniu sponsoringowym współpracujących ze sobą stron.
  5. Przy realizacji poszczególnych projektów sponsoringowych kierujemy się firmowymi wartościami: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ, LUDZIE, ENERGIA, NIEZAWODNOŚĆ.
     

Działalność sponsoringowa Solino realizowana jest w dwóch głównych zakresach:

  • sponsoring społeczny,
  • sponsoring sportowy.

Pliki do pobrania

Wnioski i zapytania prosimy kierować na adres:

Adres do korespondencji:

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A.
Biuro Zarządu
ul. Św. Ducha 26a
88- 100 Inowrocław ​

Sponsoring

Orkiestra górnicza

Nasza orkiestra górnicza działa już od przeszło 50 lat. W tym czasie stała się nie tylko ważną częścią firmy, ale także Inowrocławia i całej górniczej społeczności.