Kontakt

Dane rejestrowe

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO SA
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000045258,w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki
NIP 556-080-06-84 REGON 090476623
kapitał zakładowy 30 862 100,00 zł w całości wpłacony
numer rejestrowy BDO 000016227