Dane osobowe

​Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”.

Przetwarzanie danych osobowych w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych są:  Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świętego Ducha 26a, 88-100 Inowrocław.

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, natomiast mailowo pod adresem: daneosobowe@solino.pl. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również w zakładce „kontakty”. 

Pana/Pani dane osobowe mozemy przetwarzać w związku z następującymi procesami:

 

Pana/Pani dane osobowe możemy przetwarzać w związku z:

  • procesami biznesowymi,
  • rekrutacją,
  • prowadzeniem monitoringu wizyjnego oraz wizytacjami/spotkaniami z podmiotami zewnętrznymi ( goście Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A.) - ruch osobowy i materiałowy

Do pobrania: