O firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Wojciech Kotlarek

Prezes Zarządu

Wojciech Kotlarek jest absolwentem Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera górnictwa naftowego. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia podyplomowe „Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem” oraz studia podyplomowe „Zarządzanie wartością Firmy”. Pracę w obszarze naftowym zaczął w roku 1988 roku jako asystent kierownika wiertni, w spółce - Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie, należącej do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W 1990 roku zdał egzamin na wyższy dozór górniczy w zakresie prowadzenia prac geologicznych, obejmujących wykonywanie otworów wiertniczych. Od 1992 roku pracował w polskim oddziale skandynawskiego koncernu naftowego NESTE. Od 1996 roku na stanowisku dyrektora działu logistyki. Od 1999 roku pracował w strukturach Grupy ORLEN. Pełnił funkcję dyrektora regionalnego biura handlu i logistyki, w 2006 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Petrolot. Od 2008 roku był członkiem zarządu ORLEN, odpowiedzialnym za obszary: logistyki, sprzedaży detalicznej, handlu hurtowego oraz marketingu.  Przewodniczył radom nadzorczym spółek Orlen Transport, IKS Solino oraz Orlen Deutschland.  W 2011 roku objął funkcję prezesa zarządu spółki Benzina – wchodzącej w skad Grupy ORLEN – z siedzibą w Pradze. Od 2016 roku pracował w strukturach Grupy Kapitałowej Lotos. Najpierw pełnił funkcję prezesa zarządu – dyrektora generalnego spółki Lotos Paliwa,  a następnie był wiceprezesem zarządu spółki Lotos Terminale. W latach 2008 – 2016 był członkiem Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej.  Jest Generalnym Dyrektorem Górniczym II stopnia.

Marek Paszkiewicz

Członek Zarządu

Marek Paszkiewicz jest absolwentem ATR w Bydgoszczy, gdzie ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn oraz  kurs państwowy na Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek Skarbu Państwa. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie dla Kadr Kierowniczych. Następnie na WSG w Bydgoszczy studia podyplomowe na Kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku obsługując linię Technologiczną do produkcji sody kalcynowanej. Od 1994 do 2000 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi. W 2000 r. rozpoczął pracę w Artmet Bis  na stanowisku specjalista ds. handlowych. Posiada także doświadczenie  w zakresie pełnienia różnego rodzaju funkcji kontrolnych. W Soda Polska S.A.pracował na stanowisku specjalisty ds. kontroli wewnętrznej. W miejskiej Spółce Komunalnej PGKiM był Członkiem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Przewodniczył również w komisji rewizyjnej ITT Goplania. W latach 2017-2024 pełnił funkcje Członka Zarządu i Wicedyrektora w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.