O firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Wiesław Biernacki

Prezes Zarządu

Wiesław Biernacki jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Obok kompetencji zarządczych legitymuje się praktyczną wiedzą zawodową i posiada potwierdzenie kwalifikacji do pracy na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w specjalnościach: wydobycia ropy i gazu ziemnego; podziemnego magazynowania gazu ziemnego; podziemnego magazynowania odpadów; robotach geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów; robotach geologicznych służących poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami; robotach wydobywczych otworami wiertniczymi kopalin innych niż węglowodory.

Ukończył studia na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu w Przemyśle Gazowniczym i Naftowym. Posiada tytuł MBA (Collegium Humanum) oraz studia podyplomowe z zakresu Logistyki Transportu (Politechnika Śląska w Katowicach), Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie) oraz BHP (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie).

W latach 1990-2016 związany był z PGNiG S.A. Oddziałem w Sanoku, gdzie pełnił funkcje m.in. Kierownika Działu Koordynacji i Dyspozycji Transportem, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Górniczych. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Kierownika Działu BHP i P.poż w Centrali Spółki PGNiG S.A. w Warszawie. W latach 2018-2020 pracował w Spółce Orlen UPSTREAM Sp. z o.o. pełniąc w niej funkcję Dyrektora Pionu Strategii a od października 2018r. Dyrektora Pionu Wydobycia, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego OU. W styczniu 2021 r. został powołany na Członka Zarządu Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A.

Krzysztof Majka

Członek Zarządu

Doświadczony menedżer w zakresie sprzedaży, zarządzania relacjami z klientami oraz budowania widoczności marki. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Profesjonalnej Szkole Biznesu w Krakowie. Od ponad 20 lat związany był z Spółką TELE-FONIKA KABLE S.A., w której pełnił funkcję Specjalisty ds. sprzedaży i marketingu, od roku 2005 Zastępcy Dyrektora Sprzedaży Biura Rynku Krajowego, a od roku 2014 Dyrektora ds. sprzedaży gdzie odpowiadał za sprzedaż w sektorze wydobywczym – górnictwo Polska. Od Lutego 2021 r. Członek Zarządu Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A.

Szymon Durlak

Członek Zarządu

Szymon Durlak posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Ukończył Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, posiada dyplom Master of Business Administration. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa w Akademii Sztuki Wojennej.

W latach 2007-2016 związany był ze spółką Beniamin Sp. z o. o., gdzie wspólnie z zespołem odpowiadał za kreowanie polityki finansowej spółki. Od września 2016 roku do listopada 2022 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. 28 listopada 2022 r. został powołany w skład zarządu SOLINO S.A.

Maciej Szota

Członek Zarządu

Maciej Szota jest menedżerem posiadającym doświadczenie w branży gazowniczej, naftowej oraz węglowej z dyplomem MBA. Wdrażał strategię B+R+I oraz przewodniczył Portfelowi Projektów Innowacyjnych w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Ukończył studia MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wcześniej I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Uzyskał Certyfikat PRINCE2 Foundation i jest Certyfikowanym Managerem Innowacji przez Politechnikę Warszawską.

Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał jako ekspert ds. gazu i CMM UNECE w Genewie i prawie cztery lata pracował w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Przez blisko dziewięć lat był radnym Rady Miejskiej Inowrocławia, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.