01.12.2023

Obchody Barbórki 2023

W  trakcie tegorocznej Barbórki świętowano 150-lecie solarstwa na Kujawach i 55-lecie Orkiestry Dętej  Solino S.A. W Inowrocławiu uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia figury św. Barbary, która stanęła przed siedzibą Solino przy ul. Świętego Ducha. Następnie była msza św. w kościele św. Barbary i św. Maurycego, a po niej przedstawiciele górniczej braci i kierownictwa Solino złożyli kwiaty pod pomnikami Obrońców Inowrocławia i Jana Pawła II.

Akademia Barbórkowa odbyła się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. List Daniela Obajtka, Prezesa Grupy ORLEN, w skład której wchodzi Solino, odczytał Wiesław Biernacki Prezes Solino.

Prezes Daniel Obajtek napisał między innymi: "Solino jest największym producentem solanki w Polsce. Eksploatowane przez spółkę złoża są wykorzystywane, jako naturalne magazyny dla ropy naftowej i paliw w Polsce. To najlepszy przykład tego, jak odpowiedzialnie i skutecznie można wykorzystywać istniejąca infrastrukturę dla zapewnienia niezachwianego bezpieczeństwa odbiorców energii. Przyjmijcie wyrazy szacunku dla Waszej pracy i życzenia, by Święta Barbara, patronka górników zawsze czuwała nad waszym bezpieczeństwem, a także roztaczała opiekę nad waszymi bliskimi."

Prezes Wiesław Biernacki dziękował pracownikom Solino za ciężką pracę i za to, że od 2021 dni w firmie nie doszło do żadnego wypadku, co świadczy o profesjonalizmie i doświadczeniu załogi.

- Nasza spółka się rozwija. Życzę, żebyście z satysfakcją i dumą mogli przychodzić codziennie do naszej pracy - zaznaczył Prezes Solino.