20.11.2023

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Solino

W dniach 15-16.11.2023 Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S. A. uczestniczyły w XXVI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pT. „Cyfrowa era - możliwości i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa pracy” organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. 

Spółka dołączyła do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w 2021 roku., natomiast podczas tegorocznych uroczystości nasza Spółka została wyróżniona Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy, co potwierdza ciągły rozwój w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Kilka słów nt. forum - to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie ponad 170 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.