18.07.2022

Ogłoszenie przetargu

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26 A, 88-100 Inowrocław ogłaszają przetarg na sprzedaż i odbiór odpadu w postaci żelaza i stali kod 17 04 05.