30.04.2024

Solino z tytułem Odpowiedzialnego Pracodawcy - Lidera HR 2024

Solino zostało wyróżnione tytułem Odpowiedzialnego Pracodawcy - Lidera HR 2024 przyznanym przez Redakcję Strefy Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej. 

Pracownicy to najcenniejszy kapitał każdej firmy. Świadomość tego faktu jest dziś najważniejszym elementem dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Kryterium, jakim kierowano się przy wyborze Laureatów to przede wszystkim wysoka jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. takie czynniki jak: przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, autentyczne możliwości rozwoju kadry, reputacja firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, a także szeroki zakres działań w obszarze CSR.