07.05.2024

Solino S.A. wśród przedsiębiorców działających na rzecz zwiększenia społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

Solino w 2023 roku wywiązała się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Spółka Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. wprowadza w Polsce produkty w opakowaniach, w związku z tym podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jednym z obowiązków jest prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Solino S.A. współpracując z INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań S.A., która prowadzi działania na rzecz edukacji ekologicznej, przyczynia się do zwiększenia społecznej świadomości na temat oddziaływania na środowisko m.in. w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi powstającymi z opakowań produktów nabywanych przez klienta.