06.05.2024

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest świętem szczególnym. Przypomina nam o wyjątkowych ludziach, którzy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem wykonują powierzone im zadania.

Ofiarność polskich strażaków, zarówno pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, zasługuje na uznanie i szacunek wszystkich obywateli.

Z okazji tego wyjątkowego święta przekazujemy naszym Druhom wyrazy wdzięczności za niezwykle odpowiedzialną i trudną służbę.

To szczególna okazja by podziękować za nieustanną gotowość do walki o ludzkie życie i niesienie pomocy.