24.04.2023

Ogłoszenie przetargu

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. św. Ducha 26 A, 88-100 Inowrocław ogłaszają przetarg na sprzedaż i odbiór odpadu pn. żelazo i stal kod 17 04 05 oraz złom akumulatorowy kod odpadu 16 06 01*

Załączniki