03.04.2023

Grupa ORLEN zwiększa efektywność podziemnych magazynów paliw

Spółka Solino buduje dwa rurociągi PEHD o średnicy Dz630 i ciśnieniu pracy Pn1,6 MPa łączące Kopalnię Soli Mogilno z Kopalnią Soli i Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw zlokalizowanym w Górze w pobliżu Inowrocławia. Rurociągami o łącznej długości 43 km z kopalni soli transportowana będzie solanka, która umożliwia wypompowanie zapasów ropy i paliw składowanych pod ziemią. Inwestycja umożliwi szybsze wytłaczanie ropy i paliw w sytuacjach kryzysowych, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Podziemny magazyn ropy i paliw w Górze został zlokalizowany w kawernach solnych, czyli podziemnych przestrzeniach powstałych w wyniku prowadzonego wcześniej wydobycia soli. Neutralność geologiczna kawern powoduje, że magazynowane w nich produkty ropopochodne nie przenikają przez ich ściany, dzięki czemu jest to jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej neutralnych środowiskowo sposobów składowania ropy i paliw. Magazynowane produkty transportowane są na powierzchnię za pomocą solanki wtłaczanej pod ziemię – jest ona cięższa od paliw i ropy i nie miesza się z nimi, wypychając je na powierzchnię. Nowy rurociąg łączy Kopalnię Soli Mogilno z Kopalnią Soli i PMRIP Góra zapewniając efektywność wtłaczania solanki pod ziemię, a tym samym zapewniając wypompowywanie zapasów ropy i paliw. Paliwa wytłaczane z kawern przy pomocy rurociągów produktowych przesyłane są bezpośrednio do baz paliwowych, gdzie podlegają dalszej dystrybucji.