29.12.2022

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. z Grupy ORLEN podpisały nową umowę na dostarczanie solanki do Ciech Soda Polska.

Spółki ustaliły wysokość cen za dostawy solanki i wody oraz sprzedaż soli. Spółka Ciech Soda Polska zobowiązała się pokryć 2/3 wydatków na koszty inwestycyjne, co ma wynieść około 220 mln złotych do końca 2026 roku.

Solanka pozyskiwana jest z podziemnych złóż soli kamiennej w dwóch kopalniach należących do Solino, w Kopalni Soli „Góra” i Kopalni Soli „Mogilno”, transportowana jest do zakładów Ciech Soda Polska w Inowrocławiu i Janikowie za pomocą rurociągów solankowych.